CS Maskin i Göteborg AB

www.cs-maskin.se

Vi är specialiserade på skuthantering i bergtäkter samt materialblandning för tipptäckning och deponier. Vi är även verksamma inom gräv, schakt och byggavfallshantering. Vårt verksamhets-området är hela Västra Götaland.

Vi förnyar ständigt vår maskinpark för att säkerställa att vi alltid har den bästa och
mest pålitliga utrustningen.

Välkommen att besöka oss på vår ordinarie hemsida för mer info!